Oppdrettsanlegg i fjell - Losna Seafood AS

Losna Seafood As ønsker å produsere laks i et kunstig basseng lokalisert inni fjellet på Losna.

I reguleringsplanen som Opus Bergen har ansvar for er det to alternativer som skal utredes. I begge alternativene skal oppdrettsanlegg på land utredes, men i alternativ to skal man også se på muligheten for etablering av basseng i fjelltunnel. 

Et slikt kunstig basseng i fjell vil få voldsomme dimensjoner; 410 meter langt, 65 meter bredt og 35 meter dypt. Bassenget vil romme 26 spesialtilpassede, tette merder som gjør at rømming fra anlegg til sjø blir umulig. Sjøvann vil bli pumpet opp i bassenget fra 75 meters dyp og deretter blir det renset ved hjelp av filter. Alt vannet i merdene blir renset før det slippes ut igjen i sjøen.

Reguleringsplan lagt ut til 1. gangs høring:

https://www.solund.kommune.no/kommune-og-politikk/prosjekt-og-planar/kunngjeringar/detaljreguleringsplan-for-djupevika-losna.31481.aspxKontaktperson
Nancy Jøssang
Daglig leder | Sivilarkitekt
98 02 40 36
nancy.jossang@opus.no

Ledige stillinger

Alle stillinger