Områdeplan for Lonena vedtatt

Kommunestyret i Lindås vedtok torsdag 26. september områderegulering for Lonena.

Av planområdet på 383 daa er ca 260 daa avsatt til friområde, og ca 82 daa til boligformål.

Lonena skal supplere boligmangfoldet i Knarvik og gi flere tilgang til de gode naturgitte kvalitetene i Lonena friluftsområde. Knarvik som oppvekstområde, og kommunens fokus på livskvalitet i området, vil styrkes ved at kommunen nå har sikret muligheten til, og har startet prosess med å kjøpe ut og sikre 260 mål i Lonena som kommunalt eiet og driftet friområde.

For Opus er dette et spennende prosjekt der vi sammen med kommunen har prøvd ut en utvidet medvirkningsprosess blant annet gjennom en spørreundersøkelse med lokalbefolkningen. Det har vært kjekt å se det store engasjementet i Lindås kommune og lokalbefolkningen. Vi vil takke for godt samarbeid og engasjement fra alle parter.

Resultatet er en overordnet områdeplan som gir et godt grunnlag og gode rammer for kvalitetsrik videre utvikling i detaljplaner for de ulike feltene. Opus ser frem til å bidra til å videreutvikle området i videre samarbeid med tiltakshaver Rygir AS (SR-Bank).

Avisa Nordhordaland sin omtale av vedtaket i kommunestyret

Avisa Strilen sin omtale av vedtaket i kommunestyret

Bilde hentet fra avisen Strilen, datert 01.oktober 2019

 

 Ledige stillinger

Alle stillinger