Nye ansikter i Opus Bergen

Haakon Hegard er utdannet med spesialisering innen eiendomsutvikling og master i arkitektur fra NTNU, med erfaring både fra utviklersiden samt arkitekt og plankonsulent i privat sektor. Hos Opus vil Haakon jobbe mye med tidlig fase risikoanalyse, konseptutvikling, mulighetsstudier, arealmatriser og prosjektledelse. Med Haakon på laget vil Opus styrke seg på det konseptuelle grep og gjennomførbarhet i konseptutviklingsfasen, samt tydeliggjøring av arkitektfagets rolle i arealplanleggingen.

Hanne Nygaard er utdannet master i arkitektur fra London Metropolitan University, med erfaring fra privat sektor med plan og byggesaker. Hanne er spesielt god på utvikling gjennom prosjektteam og kompetanseoverføring i disse. Hos Opus vil Hanne hovedsakelig jobbe med konseptutvikling, mulighetsstudier, samt ha ansvar for Opus sin kvalitetssikring innen arkitektfaglig leveranse.

Terje Vikestrand er utdannet sivilingeniør fra NTNU innen planlegging og prosjektering av løsninger for mobilitet og infrastruktur. Han har spesielt god bredde i faget, erfaring fra overordnet detaljplanlegging og prosjektering både som veiplanlegger i Statens vegvesen, og som konsulent både for private utviklere og statlige myndigheter.  Hos Opus vil Terje styrke vår satsning på mobilitet i bærekraftig stedsutvikling, og hovedsakelig jobbe med med overordnede konseptuelle grep samt detaljplanlegging innen utvikling av plan.

Oppstart er rett over sommeren.

Vi gleder oss til å jobbe med dere.
Hjertelig velkommen!Ledige stillinger

Alle stillinger