Byrådet positiv til utbygging av Elsero

Byrådet ga i byrådsmøte 8.oktober grønt lys til bygging på Elsesro. Planen blir endelig godkjent av bystyret i løpet av høsten.

På Elsesro, Sandviksveien 160, er det planlagt en utbygging av fem boligblokkker med tilsammen 80 leiligheter. I dag består eiendommen hovedsaklig av nedslitte bygningsmasser,

Planforslaget er utarbeidet av Opus Bergen på vegne av Elsero Brygge AS ved Profier AS og Hui-gruppen.

Det er lagt stor vekt på å utforme byggene på en måte som tar hensyn til de eksisterende, historiske strukturene i området, samtidig som det åpnes opp for ny tilgang til sjøen både visuelt og fysisk. Les mer i BT fra 8.oktober.

En utbygging av Elsero Brygge er et ledd i en større transformasjon av Sandviken langs sjøfronten, se blant annet prosjektene på Lerøy-tomten og Lehmkuhlboden.

 

 Ledige stillinger

Alle stillinger