Bergen ByArena

Mulighetsstudien for Bergen ByArena ble offentliggjort i går. Opus Bergen anbefaler at arenaen bygges på Trekanttomten. 

"Prosjektet har et fantastisk utgangspunkt: alle i Bergen er enig i at Bergen trenger en ByArena! Det er til og med tverrpolitisk enighet om at vi trenger en ByArena, og at den bør ligge sentrumsnært. Få prosjekter i Bergen har en bedre start, og det gjør dette byutviklingsprosjektet til en glede å jobbe med".

Slik åpnet daglig leder i Opus , Nancy Jensen, presentasjonen av mulighetsstudien for ByArena i Bergen på gårdagens møte arrangert av Bergen Næringsråd. Rapporten, som er utarbeidet av Opus Bergen på oppdrag fra Bergen Næringsråd med støtte fra Sparebanken Vest, ble presentert i sin helhet på gårsdagens møte. Les presentasjonen her: Mulighetsstudie-ByArena.pdf

Jensen pekte på hvor viktig byarenaen hadde vært som samlingsplass og statussymbol i Romerriket, og trakk en rød tråd mellom keiser Nero og påtroppende byrådsleder Harald Schelderup. Mulighetsstudien har som mål å skape en smalende debatt som leder til bygging av Bergen ByArena i vår tid.

Vi kan klare det i 2020. Vi skal klare det i 2020.

Nancy Jensen

Av 13 mulig tomter ble seks tatt med videre i evalueringen. Av de seks var det én tomt som utmerket seg; Trekanttomten. Alternativet scoret høyt ettersom tomten er heleid av kommunen, noe som muliggjør at utbyggingen kan påbegynnes i 2020. Dette var et viktig kriterie i studien. Tomten har i tillegg best tilgjengelighet og det er mulighet for sambruk med ADO, Arenum, Grieghallen, Media City Bergen og hoteller. Sist men ikke minst er området ved Store Lungegårdsvann under transformasjon, og en ByArena her vil kunne fungere som en generator for byutvikling.

Visjonen for arenaen i Bergen er å styrke idrettslivet, kulturlivet, bylivet og bidra til økonomisk utvikling. Bergen ByArena skal:

- ha alle fasiliteter man kan forvente av en moderne arena.
- styrke Bergens internasjonale profil, og bringe Bergen tettere på verden.
- underbygge bylivet og tiltrekke internasjonale investeringer til Bergen og Norge.
- ha høy by- og bygningsmessig kvalitet målt opp mot tilsvarende fasiliteter i Skandinavia.
- sammen med omkringliggende anlegg/fasiliteter tiltrekke flere store internasjonale begivenheter til Bergen. 

Både BA og BT har fulgt debatten om ByArena tett. 17.februar 2015 fremmer Dag Skansen interpellasjon i Bergen Bystyre hvor han foreslår å vedta at Byarena legges til Trekanttomen og at byrådet går i dialog med aktuelle investorer. les interpellasjonen nederst på siden.

 Aktuelle prosjekter

Ledige stillinger

Alle stillinger