Kommuneplanens arealdel vedtatt i Meland og Fjell kommune

Arealdelen til kommuneplanen 2015-2026 for både Meland og Fjell kommune ble vedtatt i kommunestyrene henholdsvis den 17. og 18.juni. 

Arealdelen skal legges til grunn for planlegging, utbygging og forvaltning i kommunen.

Mer informasjon om arealdelen til Fjell kommune:

Mer informasjon om arealdelen til Meland kommune:Ledige stillinger

Alle stillinger