Bergen dårligst av de norske storbyene

Iføge Bergens Tidende (BT) tok det i 2014 gjennomsnittlig 916 dager å få godkjent private planforslag i Bergen. Dette utgjør i snitt 2,5 år - over tre ganger lenger tid enn Oslo.

  •  Les seniorrådgiver Gunnar Wiederstrøms 5 tips til en mer effektiv saksbehandling her.

- Vi snakker om år i forskjell. Vi ser at folk gir opp og heller investerer i andre byer. Det finnes store lyspunkter også, men ofte går byutviklingen unødvendig sakte i Bergen, fortsetter Jensen.

Den negative trenden har snart vart i ti år. Ifølge byutviklingsbyråd Henning Warloe ble det for tre år siden startet et ryddeprosjekt i kommunen, noe som har ført til en forverring av statistikken. Ryddeprosjektet er snart gjennomført, men byråden er likevel ikke sikker på at statistikken for Bergen vil bli bedre i 2016.

 - Bildet er veldig sammensatt. Noen prosjekter har gått raskt, blant annet Media City Bergen og Hotell Edvard Grieg. Men de skiller seg ut, ved at de har sterk politisk støtte, sier Nancy Jensen.

Opus' grunnlegger, Tore Jensen, har også opplevd å få plansaker satt på vent hos kommunen. I 1999 startet arbeidet med å bygge en bilbutikk på Mindemyren i Årstad. Bygget er enda ikke påbegynt. Etter mye frem og tilbake med kommunen har planen utviklet seg til å omfatte 300 boliger, et hotell og 50.000 m2 med næringsarealer.

- Bergen kommune har kommet med stadig nye krav, og vi måtte begynne på nytt flere ganger, sier Jensen til BT.

Les artikkelen i Bergens Tidende fra 24.juli 2015 her.

 Ledige stillinger

Alle stillinger