Eidfjord områdeplan lagt ut på offentlig ettersyn

Planprogrammet vart vedteke av Formannskapet den 02.09.2013 medan sjølve planforslaget vart lagt ut på offentleg ettersyn i juni 2015.

 Link til planforslaget:

 

 Aktuelle prosjekter

Ledige stillinger

Alle stillinger