Flesland næringsområde er vedtatt

Planen, som Opus Bergen har utarbeidet på oppdrag for Flesland Property AS, omfatter hele 210.000 kvm næringsareal. Inkludert i dette er et hotell på 250 rom, et konferansesenter og kontorarbeidsplasser for nærmere 8000 personer. 

Arbeidet med planene startet i 2010, og var i utgangspunktet en hotellplan. Etter hvert som Flesland Property ervervet stadig større arealer, ble planene utvidet og i 2011 startet arbeidet med en langt mer omfattende reguleringsplan. Den nye planen ble endelig vedtatt av bystyret i Bergen den 19.november 2014.

Les saksfremstillingen fra byrådet her:Ledige stillinger

Alle stillinger