Nesjagaren boligprosjekt er vedtatt

På vegne av Otium Bolig As har Opus vært utførende plankonsulent for et boligprosjekt på Nesjagaren, Nordstrøno, i Os kommune. Planområdet er på omtrent 124 daa. Det er lagt opp til en utbygging av minst 57 eneboliger, eventuelt tomannsboliger, og et mindre felt med konsentrerte boliger. Planforslaget ble vedtatt av kommunestyret i Os 16.juni. Ledige stillinger

Alle stillinger