Nappen hyttefelt er vedtatt!

Planområdet ligger på øyen Mjømna i Gulen kommune, Sogn og Fjordane. Reguleringsplanen legger opp til 179 fritidsboliger, småbåthavn og naust, med tilhørende infrastruktur.

Gulen kommune er en kystkommune med variert og flott natur, med bla. 1500 øyer, holmer og skjær. Det gjør at kommunen er et attraktiv sted for fritidsboliger for folk fra de mer tettbygde stedene og byene som ligger rundt. Nappen ligger nært både sjø og naturskjønne omgivelser, og veg som tar deg til Bergen og Førde på rundt 2 timer. Planområdet utgjør rundt 736 daa.

Planprogrammet ble lagt ut til offentlig høring 3.desember 2010, og ble vedtatt nesten nøyaktig fem år senere, 11.desember 2015.

Forslagsstiller/grunneier er Nappen Eigedom AS v/Cao Kan.
Opus var plankonsulent i saken.Ledige stillinger

Alle stillinger