Myndighetssamspillet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ved Jan Tore Sanner har bedt Bygg 21 om å utarbeide en rapport med forslag til økt produktivitet og kostnadsreduksjon i bygg- og eiendomsnæringens møte med kommunen. Opus-leder Nancy Jøssang representerer Vestlandet.

Les mer om prosjektet på Bergen Næringsråd sine sider

Rapporten skal være klar innen 1. juni 2016, og skal komme frem til følgende:

Forslag til prioriterte løsninger som skal gi økt produktivitet og kostnadsreduksjon i bygg- og eiendomsnæringens møte med kommunen.

Redaksjonens arbeid ledes av Christian Joys (Probiz) på vegne av Bygg21, som er et samarbeid mellom byggenæringen og myndighetene under Direktoratet for byggkvalitet. Redaksjonen er sammensatt av en uavhengig gruppe med høy og balansert kompetanse innen sakskompleksitet.

Daglig leder i Opus Bergen AS og leder av Ressursgruppe Byutvikling, Nancy Jøssang, er plukket ut som et av medlemmene i redaksjonen. Hun skal representere Vestlandet og de private næringsaktørene.

Rapportens mål:
Rapporten skal utrede og fremme forslag til prioriterte løsninger som på en balansert måte effektiviserer bygg og eiendomsnæringens møte med myndighetene, herunder plan og bygningsmyndighetene. Effektiviseringen skal resultere i reduserte kostnader, mer effektive og formålsorienterte prosesser, og mer balansert og verdiskapende samspill.

Redaksjonens øvrige medlemmer:
- Carl Henrik Borchsenius, Entra Eiendom
- Arthur Wohni, Bærum kommune
- Karen Visnes, Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune
- Aasne Hauge, Asplan Viak
- Karen Skjanes, Geelmuyden Kiese
- Sverre Tiltnes, Bygg21
  Ledige stillinger

Alle stillinger