Laksevåg verft

Med dette flotte bidraget ble Nordic utpekt som den foretrukne i det parallelle oppdraget om å utforme masterplan for utviklingen av Laksevåg verft. Opus har på oppdrag fra Marin Eiendomsutvikling hatt ansvaret for å tilrettelegge for det parallelle oppdraget. Invitasjonsgrunnlaget og evalueringsrapporten er utformet av Opus Bergen, og selskapet hadde også to representanter i evalueringsgruppen.

Nordics bidrag legger opp til utfylling av tre øyer utenfor dagens verftsområde med kanaler som svinger seg mellom øyene. Det planlegges for inntil 1600 boliger og så langt har det kommet positive tilbakemeldinger både fra byrådet og Fylkesmannen. Utbyggingen av boliger, tilrettelegging for flere servicefunksjoner og en rekke nye arbeidsplasser på Laksevåg skal bidra til å gi bydelen et nytt løft, lover oppdragsgiver.

Dette er det tredje store parallelle oppdraget Opus har hatt ansvaret for å tilrettelegge. I 2012 arrangerte Auto 23 parallelt oppdrag om utviklingen av Spelhaugen. I 2013 inviterte Linstow til parallelt oppdrag for utviklingen av Flesland Næringsområde, en kontorby rett sør for den nye terminalen på Flesland med plass til hotell og 7000 arbeidsplasser. Reguleringsplanen for dette store næringsområdet, som Opus har utarbeidet, nærmer seg sluttfasen og forventes vedtatt i september.

 

Publisert i 2014Ledige stillinger

Alle stillinger