Kommunedelplan for Bildøyna vedtatt

Opus har vært med å utarbeide planprogram og planmateriell til
kommunedelplan og områderegulering av Bildøy, Sotra Kystby, i Fjell kommune. Planen strekker seg fra 2011 til 2023 og skal legge føringer for utvidelse av kommunesenteret på Straume. Planen ble vedtatt i 2013.

"Målet er å skape ein heilskapleg, sjøvend kystby med levande bumiljø, arbeidsplassar, kulturtilbod, servicefunksjonar og grøne kvalitetar”

 fra sammendraget til kommunedelplanen

 Les mer om kommunedelplanen her:Aktuelle prosjekter

Ledige stillinger

Alle stillinger