Mulighetsstudie om ny Brann Stadion

Opus har utarbeidet en mulighetsstudie ser på lokalisering av fremtidig ny Brann Stadion. Av 15 potensielle tomter var det ett alternativ som stakk av med seieren - dagens tomt på Nymark.  

På oppdrag fra Sportsklubben Brann har Opus utarbeidet en mulighetsstudie for å finne ut om det er hensiktsmessig å finne en alternativ lokalisering av kamparena med tribuner for elitefotball. Mulighetsstudien er finansiert av Sparebanken Vest, hovedsponsor for Sportsklubben.

Et absolutt krav fra Sportsklubben var at tomten skulle være kommunal. Dette førte til at 15 mulige tomter ble silt ut tidlig i studien mens fem alternativer ble utredet videre; Dokken, Store Lungegårdsvann, Grønneviksøren, Nymark - Brann Stadion og Slettebakken. Alle alternativene ble grundig vurdert opp mot seks kriterier, nemlig kollektivdekning, sentral lokalisering, størrelse og fleksibilitet, samarbeid med andre, byutvikling og tid. Til slutt var det to alternativer som skilte seg ut som de beste; ny kamparena på utfylling i Store Lungegårdsvann og videreutvikling av Brann Stadion på Nymark. 

Og anbefalingen? Dagens lokalisering på Nymark. 

- Vår anbefaling påvirkes av at Stadion ligger her allerede – det er enklere for Brann. Samtidig er Nymark (dagens Stadion) det eneste alternativet der man har treningsanlegg og kamparena samlet, noe som var viktig for Brann. Det spiller også inn at Brann allerede har et godt samarbeid med Høgskolen og Haukeland universitetssykehus som begge ligger nært, kommenterte Jøssang til BT.

Selv om Store Lungegårdsvann er et spennende alternativ, er det flere utfordringer knyttet til dette alternativet.

– En utfylling er svært kontroversielt. For Brann mener vi dette må være et knallalternativ, men vårt eget standpunkt er at det er feil å bruke utfylling her til dette formålet. Det blir litt råflott. Det er ut ifra et byutviklingsperspektiv ikke riktig prioritering, sa vår spesialrådgiver Tarald Zahl Jensen til BA

Bakgrunn

Sportsklubben Brann er i dag lokalisert på Nymark med kamparena på egen eiet grunn, med treningsfelt og spilleflater for A‐laget og utviklingsavdelingen på naboeiendommer eid av Bergen kommune.

Klubben sliter økonomisk samtidig som der er behov for oppgradering av eksisterende anlegg. Det er nødvendig for klubben å ta et langsiktig strategisk valg om forvaltning av eiendom og ressurser for om mulig bedre klubbens økonomi samtidig som den videreutvikler igangsatte sportslige samarbeid og prosjekter.

For å få et bedre beslutningsgrunnlag, og for å få samlet trådene og med det få større kraft i arbeidet for videre utvikling av Brann stadion, har Sportsklubben Brann fått støtte av hovedsponsoren Sparebanken Vest til finansiering av en mulighetsstudie for Brann stadion. Studien er utarbeidet av Opus.Ledige stillinger

Alle stillinger