Harald Alfsen - Ny styreleder i Opus Bergen

– Vi skal sette et 
større fotavtrykk
Medgründer av konsulentselskapet Inventura, Harald Alfsen, er ny styreleder i Opus. Han har klare ambisjoner for selskapet. 

– Mitt hovedfokus vil være den strategiske utviklingen av selskapet. Sammen med eierne og de ansatte skal vi fremover bruke tid på å stake ut kursen, men målet er at vi skal styrke vår posisjon som den foretrukne rådgiveren innen arealplanlegging og utvikling. Vi skal sette et større fotavtrykk i markedet, sier Harald Alfsen. 

Engasjert og erfaren
Alfsen er ikke ny i Opus-sammenheng. Han har vært nestleder av styret i et års tid før han nå tok over som leder av styret etter Arne Franck-Nielsen. 
Alfsen er en av medgründerne av konsulentselskapet Inventura som leverer rådgivningstjenester knyttet til innkjøp, offentlige anskaffelser, kostnadsstyring og utvikling av leverandørrelasjoner. Selskapet er størst i Norden på sitt fagområde, og Alfsen har vært en av nøkkelpersonene i utviklingen av selskapet. Han er utdannet jurist og har også en fortid i Statsbyggs juridiske seksjon. Han har videre arbeidet i Advokatfirmaet DLA Piper, som i Bergen etterhvert ble til Steenstrup Stordrange (nå Sands). I tillegg sitter han i styret på Den Nationale Scene, samt at han er styreleder i Kultur Vest og i Entrepriserettsforeningen i Bergen. Han leder også «Rett på sak» på Litteraturhuset i Bergen, som er Advokatforeningens tilbud om juridisk folkeopplysning i Bergen. Det er med andre ord både en erfaren og engasjert mann som nå tar over styreledervervet i Opus. 

Løfte i riktig retning
– Jeg har lang erfaring både som gründer og som styremedlem. Siden 2001 har jeg vært med på å bygge opp et selskap med 75 ansatte. Jeg vet med andre ord en del om hva som kreves for å bygge og utvikle et selskap. I tillegg jobber jeg mye som strategisk rådgiver for mange av Inventuras kunder, samtidig som jeg kan jeg engasjere meg i de selskapsrettslige og mer formelle kravene til et styre. Jeg håper og tror derfor at jeg kan gi noen råd som vil være med å løfte Opus i den retningen som eierne og de ansatte ønsker, sier Alfsen.

Daglig leder av Opus, Nancy Jøssang, er glad for Alfsen takket ja til å ta over styrevervet. 
– Han har erfaring og kompetanse som er viktig for oss. Opus står for Offentlig, Privat, Utvikling og Samarbeid. Det er her vi ønsker å gjøre en forskjell, med økt samhandling mellom det offentlige og det private, slik at samfunnsutviklingen til fulle kan dra nytte av det private initiativ og kraften som ligger i markedet. Opus skal ikke være størst, men vi skal være best innen vårt fagfelt og gi et løft til samspillet. Sammen med de ansatte, eierne og styret skal vi utvikle Opus til et sted som både gir de beste rådene for god og bærekraftig byutvikling, og hvor det er gøy og attraktivt å jobbe, sier Jøssang.Kontaktperson
Nancy Jøssang
Daglig leder | Sivilarkitekt
98 02 40 36
nancy.jossang@opus.no

Ledige stillinger

Alle stillinger