Han planla Bergen

Tore var utdannetplanarkitekt fra Skottland og hadde hele sin yrkesaktive planleggingskarriere i Bergen. Den strakte seg fra 1970 til 2015. Ser vi vekk fra seks år i kommunen og fylkeskommunen på 70-tallet, jobbet Tore i ledende stillinger i private planleggingsfirma i alle disse årene.

Tore var i flere tiår byens mest anerkjente arealplanlegger. Han hadde en fenomenal oversikt over lovverk og forskrifter. Han hadde en solid kjennskap til offentlige planer innenfor sitt fagområde, han kunne byutviklingspolitikk på fingrene og nøt stor respekt både i administrasjon og hos politikerne. Det som kom i tillegg, var evnen til å lese et ubebygget område, raskt finne den beste, mest skånsomme og samtidig effektive plasseringen av veier og bebyggelse. Det hele ble tronet med håndtegnede skisser som fikk alle andre til umiddelbart å se hvordan utbyggingen ville ta seg ut.

De første tiårene var han blant annet med på å planlegge Bønes, Rolland, Søvik, Steinsvik og Søreide. Headhuntet til fylkeskommunen fikk han ansvar for fylkesplanleggingen og opplæringen av alle de kommunale planleggerne. Da Statoil skulle ha et bergensk hovedkvarter, var Tore med å sette bergensrekord i lynrask planlegging. I tillegg til alt dette, laget han sentrumsplaner i Ulvik, Rosendal, Leirvik, Fitjar, Granvin, Eidfjord og Knarvik.

I 1990 etablerte han Opus Bergen sammen med Tore Skulstad og Gert Atle Gundersen, alle med solid utdannelse og lang erfaring fra både privat og offentlig sektor.

Det første tiåret i Opus sto i utredningenes tegn, siden har det blitt mer og mer arealplanlegging, med Tore som selvskrevent flaggskip. Ikke fordi han likte å stikke hodet frem, Tore var beskjeden og uten spisse albuer, men på grunn av den suverene kompetansen. Slik kom han til å prege nesten alle de mange hundre reguleringsplanene som Opus har hatt ansvaret for.

I planarbeidet kunne han være bestemt. Han var ikke redd for å utfordre kommune, fylkeskommune, fylkesmann eller landbruksdirektør. Ikke alle utbyggingsplaner ble like godt tatt imot, men det høye faglige nivået på planene, paret med evnen til å forstå byutviklingen, gjorde at det ofte gikk seg til.

Tore var tidlig ute med å innse at en byutvikling på bilens premisser ikke kunne fortsette. Han foreslo tidlig på 2000-tallet å fortette og gjøre bydelssentrene i Bergen og kommunesentrene i kommunene rundt Bergen til småbyer, for slik å stoppe byspredningen. Han lanserte i 2013 en mulighet for å bygge 20.000 boliger i det han kalte det utvidede sentrum. Denne fortettingen i et utvidet sentrum minner for øvrig mye om planer kommunen senere lanserte i det forberedende arbeidet med den gjeldende kommuneplanens arealdel.

Tores kompetanse og lange virke gjorde ham til den mest innflytelsesrike arealplanleggeren i Bergen. Opus sin tette relasjon til mange private utbyggere kan i stor grad tilskrives hans evne til å heve kundenes kompetanse. For mange ble han ikke bare en god samtalepartner, men også en god venn.

Som ny i Opus fikk man «gå i lære» hos Tore, og han hadde alltid tid til våre spørsmål. Tore sin faglige visdom, respekten for menneskene når vi utfører arealplanleggingen, og et lidenskapelig ønske om å løfte byutviklingen gjennom samarbeid mellom offentlig og privat sektor lever videre i Opus. Vi er takknemlige for å ha fått jobbet sammen med Tore og lyser fred over hans minne.

Nancy Jøssang, daglig leder i Opus Bergen

Minneord publisert i BT 29.07.2020Ledige stillinger

Alle stillinger