Gigantprosjekt på vent - Laksevåg Verft

(Illustrasjon: Nordic Office of Architecture)

GIGANTPROSJEKT LIGGER PÅ VENT: Marin Eiendomsutvikling ønsker å omdanne Laksevåg verft til et moderne bolig- og næringsområde med et omfang på rundt 1400 boliger og 90.000 kvadratmeter nytt næringsareal. Planprogrammet ble behandlet av fagetaten 16. september 2016, og har siden lagt på vent i byrådsavdelingen. Bergensmagasinet gjør oppmerksom på at bildet vi gjengir her ikke lenger samsvarer med de oppdaterte planene. 

 

les mer i Bergensmagasinet Aktuelle prosjekter

Ledige stillinger

Alle stillinger