Fortettingsplan i Skuteviksveien vedtatt

Sentralt i Skuteviken er det nå gitt klarsignal til å bygge inntil 18 leiligheter.

Dagens bruk i planområdet er industri og bolig. Eiendommen Skuteviksveien 30 ligger i et etablert boligområde preget av småhusbebyggelse og smale gater. Bergen kommune trenger sårt flere boliger sentralt i sentrum, og denne planen er i den sammenheng viktig. I tillegg vil en endring fra industri til bolig føre til mindre tungtrafikk i området, noe som generelt er positivt for bomiljøet og hensynet til myke trafikanter.

Nybygget skal gis en god utforming med høy arkitektonisk kvalitet, som vil gjenspeile dagens bygningsteknologi og arkitektur og utføres med varige materialer med høy håndverksmessig standard. Bygningen i Skuteviksveien 28 blir stående, og fasaden mot Skuteviksveien vil bevares opp til første gesims. Fasaden mot Skuteviksveien vil dermed i hovedsak ikke endres sammenlignet med dagens situasjon

Reguleringsplanen for Skuteviksveien 30 er laget av Opus Bergen og ble vedtatt i bystyremøtet 20.april. Ledige stillinger

Alle stillinger