Først med Breeam for planlegging

Opus Bergen kan nå tilby rådgivning om miljøvennlig planlegging i tråd med tankene bak Breeam Communities, både gjennom revisjon av planer og for sertifisering.

Vår spesialrådgiver Heidi Havelin er en av de første i landet som har gjennomgått og bestått kurs som revisor for sertifisering etter Breeam Communities. Breeam Communities er et verktøy for grønn områdeutvikling, og omfatter bl.a. transport, miljø og økologi, forurensning, stedsutvikling, lokaldemokrati, medvirkning, økonomi og næringsliv. 

Breeam Communities er ikke etablert som standard ved planlegging ennå, men flere offentlige virksomheter har i det siste stilt krav om at områdeplanlegging i offentlig regi skal skje i tråd med de prinsipper som Breeam Communities bygger på. Ved å bruke dette verktøyet og denne sertifiseringsordningen ved planlegging vil en kunne dokumentere planens miljøkvaliteter. 

 

Publisert i 2013Ledige stillinger

Alle stillinger