Enklere planer - raskere behandling

Boligkjøpere, næringsliv og kommuner påføres betydelige merutgifter som følge av ineffektive plan - og byggesaksprosesser. Hvordan kan man forenkle planarbeidet i kommunene? Bergen Næringsråd tar debatten.

Dato:    Tirsdag 22. november, kl 08:30 – 10:00
Sted:    Grand Bergen, Ole Bulls plass 1

Bygg 21* har på oppdrag for kommunalminister Jan Tore Sanner utarbeidet en rapport med forslag til hvordan planregimet kan forenkles slik at det blir bedre samspill mellom byggenæring og myndighet. Målet er å oppnå 20% kostnadsreduksjon i planarbeid innen 2020.

Kort oppsummert kommer rapporten "Enkle grep – Raskere fra behov til bygg"  med tre råd til Kommunaldepartementet:
- To plannivåer holder
- Forutsigbare rekkefølgekrav
- Forenkling og automatisering av byggesaksbehandlingen

Rapporten blir presentert av Sverre Tiltnes, daglig leder i Bygg21 og Nancy Jøssang, daglig leder i Opus Bergen og leder i Bergen Næringsråds Ressursgruppe Byutvikling. Til debatt stiller også byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti og Mette Svanes, direktør for Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune.

Velkommen til frokostmøte!
Tirsdag 22. november, kl 08:30 – 10:00
Grand Bergen, Ole Bulls plass 1

Frokost og registrering fra 08:00. Møtet er åpent og gratis for alle interesserte. Påmelding innen fredag 18. november.

MELD DEG PÅ HER

Møtet arrangeres i samarbeid med Bergen kommune og Bygg 21.

* Bygg21 er et langsiktig og bredt samarbeid mellom byggenæringen og statlige myndigheter, som skal se hvordan disse kostnadene kan reduseres gjennom målrettet og godt samspill mellom næringslivet og planmyndighetene. Målet er å oppnå 20% kostnadsreduksjon i planarbeid innen 2020. Ledige stillinger

Alle stillinger