En blå bybane

Bergens Tidende, Debatt - 02.10.2017 (Foto: Rune Nielsen)

Hadde det ikke vært fantastisk om vi kunne gjenreist vannveien som en viktig transportåre.

De siste årene har bergenske utbyggere og politikere tatt til orde for å bruke sjøveien til kortere passasjertransport:

• Marin Eiendomsutvikling relanserte Laksevågsfergen som et alternativt kollektivtilbud mellom Laksevåg og sentrum da masterplanen for Laksevåg verftsområde første gang ble presentert.
• Simonsviken næringspark har lansert muligheten for å etablere en sjøveis arbeidsrute mellom Ågotnes, Askøy, Laksevåg og Bergen sentrum.
• På Sandvikssiden har flere grunneiere/utbyggere vurdert muligheten for et sjøveis transporttilbud.

Suksessen med Beinvegen til Askøy og ekspressbåten til Meland og Lindås har fått flere til å ta til orde for å etablere passasjertransport på sjøen. Fordelene er åpenbare:

• Sjøveien er i motsetning til bilveien bortimot gratis. Det er kun kaiene og eventuelt ladeutstyr som koster penger.

• Sjøveien er ofte den korteste veien, siden den ikke trenger å ta hensyn til terrenget. Sjøveien blir derfor ofte den raskeste veien, så sant båtene har en viss fart.

• Båttrafikken avlaster veiene.

• Båtruter kan bidra til at områder som i utgangspunktet ikke ligger helt optimalt til for kollektivtransport, likevel gjør det når området kan knyttes til passasjertransport på sjøen.

• Moderne passasjerbåter kan gå på elektrisitet og forurenser dermed ikke.

Teknologien er under utvikling nesten rett utenfor stuedøren vår. Vestlandsklyngen NCE Maritime Clean Tech har jobbet med hurtigbåtkonseptet Urban Water Shuttle i flere år. Nå blir det realisert, med Wärtsilä (Bømlo og Stord) som prosjektleder og Servogear (Bømlo), Fjellstrand, Grenland Energy, CFD Marine, Hydro og Sapa som partnere. De får om lag 20 millioner kroner til å utvikle verdens første elektriske hurtiggående katamaran for kommersiell passasjertransport.

En rekke europeiske storbyer har satset på passasjertransport til sjøs, blant annet København og Amsterdam. I Oslofjorden har flere kommuner tatt initiativ til å etablere elektrisk drevne passasjerbåter.

Forholdene ligger ikke dårligere til rette i det bergenske fjordbassenget, og hos oss strekker historien til denne typen transport seg mange hundre år tilbake i tid. Ja, til og med elektriske ferger har trafikkert dette bassenget. I dag er det kun Beffen igjen, som fortsatt trafikkerer Vågen 125 år etter den første elektriske fergeturen.

Hadde det ikke vært fantastisk om vi i fellesskap kunne tatt et initiativ som gjenreiste vannveien som en viktig transportåre for kommersiell passasjertransport med elektrisitet som drivmiddel? Kommunen og fylkeskommunen er naturlige pådrivere for et slikt initiativ. Bergen Næringsråd hører også med, men i tillegg bør byens utbyggere melde sin interesse slik at et initiativ for å opprette en blå bybane får nødvendig drahjelp.

 Ledige stillinger

Alle stillinger