Debatt: Den produktive byen – næringsetablering i Bergen i det grønne skiftet

Den produktive byen omhandler hvordan vi bor, arbeider og reiser. Den produktive byen skal blant annet ha disse egenskapene: en raus by som deler kunnskap, en by med stor grad av toleranse, en by som er nysgjerrig og som liker å utforske.

FN-dag og innflyttingsfest hos Opus. Vi markerte med debatt hos oss om Den produktive byen, der bærekraftsmål nummer 11 Bærekraftige byer, og bærekraftsmål 17 Samarbeid, kom under lupen.

Debatten reiste spørsmål om de viktigste utfordringene vi står overfor fremover med byutvikling i det grønne skiftet.
Med oss i debatten hadde vi:
• Tom Knudsen – Regionsdirektør, NHO Vestlandet og tidligere byråd for byutvikling
• Sara Berge Økland – Bergen Høyre
• Nancy Jøssang – Opus Bergen

Opus har egenskaper, kunnskap og mot til å utfordre våre oppdragsgivere dersom de trenger et løft fra «90-tallet» og i retning av en produktiv by. Vi vil ha en byutvikling der både bolig, jobb og transport er på agendaen i et perspektiv der Bergen ikke kan være seg selv nok.Ledige stillinger

Alle stillinger