Byarkitekt-debatt

Opus-leder Nancy Jøssang stiller i debattmøte 25.april om den nye byarkitekt-stillingen som skal opprettes i Bergen.

Som første by i Norge skal Bergen opprette en byarkitekt-stilling. Mandag 25. april inviterer byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti til åpent møte om stillingens forventninger, rolle og oppgaver.

Den arkitektoniske kvaliteten i Bergen skal styrkes. Som første by i Norge skal Bergen kommune opprette en byarkitekt-stilling. Mandag 25. april inviterer byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti til åpent møte for å drøfte og få innspill til hvilken forventninger byens arkitekter, utbyggere og høyskoler har til en byarkitekt og hvilken rolle og oppgaver kan tillegges en slik stilling. På møtet vil vi få høre om erfaringer fra tidligere byarkitekt i København.

Tid: Mandag 25. april klokken 18.00-21.00

Sted: Litteraturhuset, møterom Auditoriet, Østre Skostredet 5-7

Hovedinnledere:

 • Anna Elisa Tryti , byråd for byutvikling
 • Jan Christiansen, stadsarkitekt i København 2000-2010
 • Alexandria Algard, president i Norsk arkitekters landsforbund (NAL

Paneldebatt:

 • Sixten Rahlff, prorektor Bergen arkitektskole
 • Bente Irminger, Kunst- og designhøgskolen i Bergen
 • Per Morten Ekerhovd, fylkeskultursjef
 • Johanne Gillow, byantikvar
 • Geir Brekke, Bergen arkitektforening (BAF)
 • Nils Johan Mannsåker, Fortunen
 • Gudrun Molden, hlm arkitektur
 • Nancy Jøssang, Opus
 • Ole Kleppe, prosjektsjef BOB

Invitasjonen er hentet fra Bergen kommune sine sider.Ledige stillinger

Alle stillinger