Bergenskonferansen 2018

Tirsdag 9.januar er det duket for den årlige Bergenskonferansen. Meld deg på i dag!

Tid:   Tirsdag 9. januar kl 09:00 - 13:00

Sted: Radisson Blu Hotel Royal på Bryggen

I fremtiden skal vi bo tettere, byspredningen skal reduseres og vi skal reise mindre. Målet er redusert arealbruk og klimautslipp. Hvordan skal vi klare det og samtidig skape en by for alle, unge, eldre, single og barnefamilier?

«Alle» er enige om at vi må bo tettere, at flere av oss må reise kollektivt, sykle og gå. Det fører med seg mange utfordringer.

Hva får det å si for boligprisene når kommunen skal konsentrere boligbyggingen der tomteprisene er høyest?
Ønsker barnefamiliene å bo tett eller lever fortsatt drømmen om enebolig med hage?

Tre år etter at regjeringen kom med sine retningslinjer om mer kompakte boligområder, går byspredningen i bergensregionen sin gang. Omegnskommunene vokser sterkere enn Bergen. Bergen vokser også mindre enn andre norske storbyer. Boligbyggingen hittil i 2017 er kraftig opp, betyr det at Bergen er i siget?

Skal du ha ny enebolig i dag er sjansen størst for å finne den i en av nabokommunene og der bygges det eneboliger for fullt. Kan byfortettingsstrategi ende med økt byspredning?

Velkommen til Bergenskonferansen 2018

Tid:   Tirsdag 9. januar kl 09:00 - 13:00
Sted: Radisson Blu Hotel Royal på Bryggen

Påmeldingsfrist 4. januar 13.00
Bindende påmelding.

Konferanseavgift kr 950,-

PÅMELDING


Bergenskonferansen er et samarbeid mellom

ResizedImageWzYwMCwxNTNd Samarbeid mellomLedige stillinger

Alle stillinger