Bergen har fått ny samfunnssplan!

Onsdag 24.juni stemte bystyret i Bergen for kommuneplanens samfunnsdel; Bergen 2030. Det er første gang siden 1996 at kommunen har en kommuneplan med egen samfunnsdel. Samfunnsplanen beskriver de langsiktige målene og strategiene til Bergen kommune frem mot 2030, i tillegg til å legge føringer for kommuneplanens arealdel (KPA). 104 innkomne merknader fra både private personer og offentlige instanser viser at utviklingen av Bergen engasjerer bergenserne.

Stikkordene for Bergen 2030 er aktiv og attraktiv. Herunder ligger det at Bergen skal være gåby, fremtidsrettet, engasjert, drivkraft i regionen, kompakt, mangfoldig, trygg og særpreget. Nytt etter høringen er at grønn også ble lagt til i planen.

Les hele Bergen 2030
Les byrådssaken
Les utdrag innspillene til høringsutkastetLedige stillinger

Alle stillinger