10.000 boliger i Bergen sentrum

Det er et ganske hårete mål. Noen vil si det er dristig og å dra strikken litt for langt. Men det er mulig å få til hvis vi får forenklet byråkratiet i byggesaker.

Det sier Nancy Jøssang til BT om målet om å bygge 10.000 boliger i Bergen sentrum innen 10 år. Jøssang er daglig leder i Opus og leder i Ressursgruppe Byutvikling, Bergen Næringsråd.

Nancy BT 12.01.16. Foto Tor Hovik

Nancy Jøssang. Foto: BT

Bergen Næringsråd har gjennom prosjektet "10 på 10" gått gjennom aktuelle utbyggingsplaner og sett på hvor det er mulig å realisere nye boliger i Bergen sentrum. 10.000 boliger er tall hentet fra allerede igangsatte planer i tillegg til anslag på hva som er realistisk å få bygget i en tiårs periode. Basert på siste kriterie er ikke Dokken eller Nygårdstangen, som er selve indrefileten i Bergen sentrum, tatt med i regnestykket.

Bakgrunnen for det ambisiøse boligmålet er at befolkningen vokser, men Bergen klarer ikke å håndtere veksten. I stedet spres regionens vekst tynt utover. Dette fører blant annet til økt transportbehov, økte klimagassutslipp, forurensning, støy og arealsløsing.

- Bergen er veldig politikerstyrt. I Oslo vet alle investorene hvem de skal gå til for å få svar på hvordan de skal kunne gå frem for å få ting gjort, eller om det er mulig og ønskelig. Hun heter Ellen de Vibe og er byutviklingssjef. I Bergen er det ingen som har "grepet", mener Jøssang i dagens BA (se faksimile).

Ved å bygge nytt i tillegg til å gjøre om blant annet kontorbygg til boliger er det fullt mulig å bygge 10.000 nye boliger i sentrum. Rundt 10 prosent av kontorlokalene i sentrum står tomme, sier Jøssang til BT.

- Det er berre å ta ein runde i det sentrale Bergen. Det er gråpapir på mange vindauge, byromma er folketomme når kontora er stengde, og folk pendlar frå ein bydel til ein annan. Byen treng fleire folk, sier Jøssang til NRK Hordaland .

Les mer om 10på10 i denne rapporten fra Bergens Næringsråd.Ledige stillinger

Alle stillinger