Mulighetsstudier

Opus har siden 1990 laget mulighetsstudier som grunnlag for eiendomsinvesteringer og innspill til kommuneplaner. Vi følger utviklingen i Bergen og omegnskommunene og har svært god oversikt over fylkeskommunale og statlige rammebetingelser. Vi kan derfor utarbeide mulighetsstudier med fokus på gjennomførbarhet.

Gjennom mulighetsstudier kartlegger vi tomtens kvaliteter og verdier og hvilke arealmessige utfordringer som må løses. Dette kan utføres i forkant av en plan, eller som del av selve planprosessen. En mulighetsstudie er en god måte å finne styrker og muligheter for videre utvikling, men det er også viktig å avdekke risikomomenter som vil være utslagsgivende for fremtidig utnytting av tomten. 

Aktuelle tema i en mulighetsanalyse er:

  • Eksisterende plansituasjon
  • Stedsanalyse
  • Tettstedsutvikling
  • Lokaliseringsalternativ
  • Fortettingsstrategi

Relaterte tjenester

Siste Nyheter

Flere nyheter