Arkitekter

Gjennom vårt datterselskap Opus 2 utfører vi arkitektfaglige oppdrag. Opus 2 ble etablert i 2010, men våre arkitekter har lang og bred erfaring både innenfor planlov og bygningslov.

Opus 2 har erfaring med prosjekter av ulik kompleksitet og størrelse, og har opparbeidet en bred og allsidig erfaring gjennom blant annet leilighetsbygg, nytt lokalsenter, hotell, barnehage, boliger, hytter og servicefunksjoner i fjellet samt fradelingssaker.

Relaterte tjenester

Siste Nyheter

Flere nyheter