Arealplanlegging

Opus utformer arealplaner på alle plannivåer fra detaljregulering til kommuneplaner. Vi jobber med alt fra små boligplaner til de største næringsplaner. Våre ansatte har kompetanse til å gjøre alt utredningsarbeid, inkludert det meste av de spesialutredninger en arealplan kan kreve.

Opus Bergen har utarbeidet arealplaner på alle plannivåer:

Veileder; Vi har utarbeidet gjeldende veileder til reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven (T-1490), på oppdrag fra Miljøverndepartementet.

Kommunedelplaner på oppdrag fra, og i samarbeid med ulike kommuner som Voss kommune og Fjell kommune.

Områdeplaner; offentlig reguleringsplaner som i utgangspunktet utarbeides av kommunen selv, men som også kan utarbeides av plankonsulent i samarbeid med kommunen og eventuelt utviklere.

Detaljplaner; vi utarbeider årlig en rekke detaljplaner i Bergen kommune, i Hordaland fylke, i Sogn og Fjordane og andre fylker som for eksempel Tromsø, Buskerud og Oppland fylke.

Detaljplanene spenner bredt og vi utarbeider planer for:

 • Boligområder
 • Barnehager
 • Næringsområder
 • Handelsområder
 • Sentrumsområder
 • Småbåthavner
 • Havneområder
 • Industriområder
 • Hytteområder
 • Skianlegg
 • Vegplaner

Reguleringsplaner inneholder som regel kombinasjoner av formål og i de fleste planer inngår grønne formål og formål for infrastruktur.

Relaterte tjenester

Siste Nyheter

Flere nyheter