Opus Bergen AS utarbeider planer tilpasset alle plannivå og detaljeringsgrader etter Plan- og bygningsloven. Vi tar alle typer oppdrag innenfor planlegging og har en unik bredde i våre tjenester.

Arealplanlegging

Opus utformer arealplaner på alle plannivåer fra detaljregulering til kommuneplaner. Vi jobber med alt fra små boligplaner til de største næringsplaner. Våre ansatte har kompetanse til å gjøre alt utredningsarbeid, inkludert det meste av de spesialutredninger en arealplan kan kreve.

Les mer

Prosjektutvikling

Mange av våre største arealplaner utvikles over lengre tid. I denne prosessen skjer som oftest en prosjektutvikling som krever et godt blikk for nye løsninger og som ofte leder planen og prosjektet inn på nye spor. Vi påtar oss gjerne et utvidet ansvar for å utvikle planer og prosjekter.

Les mer

Utredning

Opus utarbeider en rekke ulike typer utredninger og analyser knyttet til natur, kultur og samfunn. Vi vurderer lokaliseringsalternativ og jobber med utredninger knyttet til strategiutvikling. I tillegg kommer alt det utredningsarbeidet som følger av arealplanlegging og konsekvensutredning.

Les mer

Rådgivning

Trenger du råd før eiendomsinvesteringer kan vi hjelpe deg. Foruten plankompetansen har vi god oversikt over eiendomsmarkedet i Bergen, de rådende politiske oppfatninger og byggemulighetene på en eiendom. Vi tilbyr også rådgivning om miljøvennlig planlegging i tråd med tanken bak Breeam Communities, i tillegg til revisjon med tanke på sertifisering.

Les mer

Mulighetsstudier

Opus har siden 1990 laget mulighetsstudier som grunnlag for eiendomsinvesteringer og innspill til kommuneplaner. Vi følger utviklingen i Bergen og omegnskommunene og har svært god oversikt over fylkeskommunale og statlige rammebetingelser. Vi kan derfor utarbeide mulighetsstudier med fokus på gjennomførbarhet.

Les mer

Arkitekter

Gjennom vårt datterselskap Opus 2 utfører vi arkitektfaglige oppdrag. Opus 2 ble etablert i 2010, men våre arkitekter har lang og bred erfaring både innenfor planlov og bygningslov.

Les mer

Siste Nyheter

Flere nyheter