Om oss

OPUS - ledende på arealplanlegging

Opus Bergen sin visjon er å bli ledende på arealplanlegging. Dette gjør vi gjennom å videreutvikle vår kompetanse og bruke vår lange erfaring i møtet mellom Offentlig og Privat sektor og Utvikling av Samarbeid - OPUS.

Opus Bergen AS ble etablert 1. juli 1990 av ledere med lang erfaring fra privat og offentlig samfunnsplanlegging.

Helt siden starten har forretningsidéen til Opus Bergen vært å bidra til samordning og samarbeid mellom privat og offentlig sektor. Opus Bergen ønsker å  medvirke til utvikling og gjennomføring av privat – offentlige samarbeidsprosjekter.

Vi har siden starten gått fra å være en liten bedrift med fire ansatte, til mellomstor bedrift. I 2010 etablerte vi arkitektkontoret Opus 2 AS. På denne måten får prosjekter helhetlig oppfølging og kvalitetssikring av de samme hodene fra råtomt til ferdig bygg.

Opus Bergen ønsker å ha et miljøfokus, og har kurset personal som revisor for sertifisering etter Breeam Communities. Breeam Communities er et verktøy for grønn områdeutvikling, og omfatter bl.a. transport, miljø og økologi, forurensning, stedsutvikling, lokaldemokrati og medvirkning og økonomi og næringsliv. Med denne bakgrunn tilbyr vi rådgivning om miljøvennlig planlegging i tråd med tankene bak Breeam Communities, så vel som revisjon med tanke på sertifisering.

1. april 2013 iverksatte Opus Bergen en intern omorgansiering i bedriften. Dette var et viktig ledd i vår strategi for videre vekst.

 

 

Siste Nyheter

Flere nyheter