Opus Bergen arrangerer en månedlig samling med faglig kvalitet og inspirasjon for våre ansatte.

Kan landbruket overleve i Bergen? Foredragsholder: Gunnar Wiederstrøm
Tidspunkt:

Gunnar Wiederstrøm er spesialrådgiver i Opus.

Næringsutvikling på regionalt nivå Foredragsholder: Bård Sandal
Tidspunkt:

Tema denne gangen er regional planlegging og næringsutvikling. Hordaland fylkeskommune har nettopp hatt regional areal- og transportplan for Bergensområdet på høring, hvor næringsareal er et tema.

Bård Sandal er regionaldirektør i Hordaland fylkeskommmune.

Planforslaget til regionl areal- og transportplan kan leses her.

Reguleringsplaner og dispensasjoner Foredragsholder: Guro Rød Alver og Ingvild Garford Bennett
Tidspunkt:

Våre eminente arkitekter, Guro Rød Alver og Ingvild Garford Bennett, holdt foredrag om dispensasjoner fra reguleringsplaner, krydret med eksempler fra saker Opus To har hatt.

Byplanlegging i Bergen Foredragsholder: Hans Jacob Roald
Tidspunkt:

Hans Jacob Roald har skrive bok om Byplanlegging i Bergen og er med i teamet som jobbar med ny kommuneplan for Bergen. Her bør det være grunnlag for inspirasjon, spørsmål og diskusjon.

10 minutters byen Foredragsholder: Tarje Wanvik og Håvard Hårstad
Tidspunkt:

Tarje Wanvik og Håvard Hårstad fra Institutt for geografi ved UIB vil presentere sine ideer rundt 10 minutters byen.

Master i arkitektur Foredragsholder: Tone Holand
Tidspunkt:

Tone Holand presenterer sin masteroppgave i arkitektur fra NTNU

Siste Nyheter

Flere nyheter